Kan forekomme når maskinen går på avising. Legg inn en sak dersom det forekommer hyppigere når ikke avriming er tilstede.