Om luften fra innedelen kjennes kaldere/kjøligere kan dette være fordi utedelen har stoppet varmetilførselen til 

innedelen og bare sirkulerer inneluften. Kontroller imidlertid om varmepumpen står i Heat funksjon. 


Ved avriming kan dette også forekomme.